Duh Assisija

Spodbuda Duh Assisija, (27. v mesecu) za februar 2019

 

SONČNA PESEM  HVALNICA STVARSTVA

(2. kitici)

Najvišji, vsemogočni, dobri Gospod,
tebi hvala, slava in čast
in ves blagoslov.
Tebi, Najvišjemu edinemu pristoji
in nihče ni vreden tebe imenovati.

Hvaljen, moj Gospod,
v onih, ki zaradi tvoje ljubezni odpuščajo
in prenašajo slabosti in trpljenje.
Blagor njim, ki ostanejo v miru,
zakaj ti, Najvišji, jih boš kronal.

Premišljevanje Božje besede

Iz evangelija po Luku

Če namreč delate dobro tistim, ki delajo dobro vam, kakšno priznanje vam gre? Tudi grešniki delajo isto. In če posojate tistim, od katerih upate dobiti nazaj, kakšno priznanje vam gre? Tudi grešniki posojajo grešnikom, da prejmejo enako. Vi pa ljubíte svoje sovražnike. Delajte dobro in posojajte, ne da bi za to kaj pričakovali. In vaše plačilo bo veliko in boste sinovi Najvišjega, kajti on je dober tudi do nehvaležnih in hudobnih. Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče! Ne sodíte in ne boste sojeni. Ne obsojajte in ne boste obsojeni. Odpuščajte in vam bo odpuščeno. Dajajte in se vam bo dalo; dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo nasuli v naročje. S kakršno mero namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo.«

Kratka tišina za razmislek!

Pesem:  KO BI LJUDJE LJUBILI SE

Odp. Ko bi ljudje ljubili se kot bratje in sestre, ljubezen bi združila vse, podrla vse meje.

In človek bil bi bratu brat,
po srcu vsakemu enak,
ko bi ljudje ljubili se kot bratje in sestre.

MOLITEV
Jezus, ki si znal resnično ljubiti,
ki z ljubeznijo nisi varčeval,
ki nisi nikogar zavrgel,
ki je vsak mogel k tebi,
ki si ljubil svoje prijatelje,
ki si ljubil svoje sovražnike,
ki si odpuščal svojim mučiteljem.
ki si hotel, da se vis ljudje zberejo
v kraljestvu tvoje ljubezni. Usmili se nas!

Odp. KO BI LJUDJE LJUBILI SE

Utihnil hrup bi vojn, grozot
in mir zavladal bi povsod,
ko bi ljudje ljubili se kot bratje in sestre.

MOLITEV: Jezus, da si nam srce, da ljubimo. Čutimo, da smo zmožni ljubiti. Čutimo velikodušno pripravljenost storiti marsikaj za tiste, ki so nam blizu, za naše prijatelje, v določene osebe pa se celo zaljubimo.

Toda pogosto imamo za ljubezen tisto, kar ni ljubezen. Mislimo, da ljubimo, v resnici pa sebično uživamo v nekom, v njegovi bližini. Tolikokrat se zgodi, tolikokrat se zgodi, da s svojo tako imenovano ljubeznijo druge zasužnjujemo, da ob nas ne morejo rasti v svobodi in resnici. Naša ljubezen mnogokrat ni resnična ljubezen, ampak njena maska, karikatura. Jezus ne znamo resnično ljubiti. Jezus, nauči nas s svojim edinstvenim zgledom umetnosti iskrene in popolne ljubezni.

Odp. KO BI LJUDJE LJUBILI SE

Stopil bi se zavisti led,
družina ena bil bi svet,
ko bi ljudje ljubili se
kot bratje in sestre.

MOLITEV: Jezus, nauči nas ljubiti. Podari nam dar ljubezni. Posebno te prosimo za ljubezen do ljudi, ki ne pripadajo krogu naših bližnjih, ki jih nimamo  za svoje prijatelje nit izza svoje brate. Kako daleč smo od našega svetega brata Frančiška, ki je imel za brate vsa bitja, vse ljudi! (Zvezdan Linić, Moliti s sv. Frančiškom)

 

Za mir v svetu in med nami molimo desetko rožnega venca s skrivnostjo veselega dela: ki oznanjal Božje kraljestvo.

 

Sklepna molitev

Zzaključek Hvalnice stvarstva

Hvalite in poveličujte mojega Gospoda
in zahvalite se mu
in služite mu v veliki Ponižnosti.

Slava Očeta in sina in Svetega Duha… Amen.