Duh Assisija

Spodbuda Duh Assisija (27. v mesecu)
za september 2019

 

Pesem

Velik si, Gospod, in hvale vreden. Velika je tvoja moč in tvoji modrosti ni mere. In tebe hoče hvaliti človek, ki je drobec tvojega stvarstva, človek, ki nosi s seboj svojo umrljivost, ki nosi pričevanje svojega greha in pričevanje, da se ti, Bog, prevzetnim ustavljaš. In vendar – tebe hvaliti hoče človek, ki je le drobec tvojega stvarstva. Ti nas spodbujaš, da nam je radost tebe hvaliti, zakaj k sebi si nas ustvaril in nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi. (sv. Avguštin, Izpovedi)

Spodbuda papeža Frančiška

Papež Frančišek mladim v posinodalni apostolski spodbudi Kristus živi:

Božja ljubezen in naš odnos z živim Kristusom nam ne jemljeta sanj, ne zahtevata od nas, da skrčimo svoja obzorja. Nasprotno, ta ljubezen nas vabi v gibanje, nas spodbuja, nas vodi proti boljšemu in lepšemu življenju. Beseda »nemir« povzame mnogo iskanj mladih src. Kakor je rekel sv. Pavel VI.: »Predvsem v nezadovoljstvu, ki teži mlade …, je delček luči.« Nezadovoljen nemir skupaj s čudenjem pred novim, ki se nakazuje na obzorju, odpre pot pogumu, ki mlade premakne, da sprejmejo same sebe, da postanejo odgovorni za poslanstvo. Ta sveti nemir, ki se prebuja posebno v mladih, je še vedno značilen za vsako srce, ki ostaja mlado, razpoložljivo, odprto. Resnični notranji mir sobiva s tem globokim nemirom. Sv. Avguštin je zapisal: Gospod, »k sebi si nas ustvaril in nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi.«

Trenutek tišine.

Vprašanja za osebni razmislek

– Znam gojiti v sebi ta nemir, ki me odpira za nove poti?
– Ostaja moje srce mlado, razpoložljivo?
– Sem preprosto sprijaznjen z vsem, kar je, ali pa se borim za boljši, lepši, mirnejši svet?

Evangelijska spodbuda

Iz Evangelija po Luku.

Neki oblastnik ga je vprašal: »Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja?« Jezus mu je rekel: »Kaj praviš, da sem dober?! Nihče ni dober razen enega, Boga. Zapovedi poznaš: Ne prešuštvuj! Ne ubijaj! Ne kradi! Ne pričaj po krivem! Spoštuj očeta in mater!« On pa je rekel: »Vse to sem izpolnjeval od mladosti.« Ko je Jezus to slišal, mu je rekel: »Še eno ti manjka: prodaj vse, kar imaš, razdaj ubogim in imel boš zaklad v nebesih; nato pridi in hôdi za menoj!« Ko pa je oni to slišal, je postal zelo žalosten, kajti bil je silno bogat. (Lk 18,18-23)

Molitev

Gospod, ti želiš, da v sebi ohranjamo sveti nemir, ki nam pomaga, da hrepenimo po večjem, po svetem. Pomagaj nam, da bomo znali globoko v sebi gojiti ta nemir. Naj nas spodbudi, da ne bomo zgolj izpolnjevali zapovedi, ampak resnično hodili za teboj. Naj postane naša hoja za teboj tudi naše prizadevanje za mir na svetu. Blagoslovi mlade, da bi postali seme tega svetega nemira. Blagoslovi tudi vsakega od nas, naj bodo naša srca mladostna in razpoložljiva za izpolnjevanje tvoje volje. Vse to ti izročamo v molitvi, ki si jo nas sam naučil.

Oče naš.