Duh Assisija

Spodbuda Duh Assisija, (27. v mesecu) za maj 2019

Pesem: Klic veselja naj osreči (SG 123)

Molitev:  Mati naše vere

O Mati, pomagaj naši veri!

Odpri naše srce Besedi, da bomo prepoznali Božji glas in njegov klic.

Prebudi v nas željo, da bomo sledili njegovim korakom, ko »gremo iz svoje dežele« in prejmemo njegove obljube.

Pomagaj nam, da se nas bo dotaknila njegova ljubezen in da se bomo v veri mogli dotakniti njega. Pomagaj nam, da se mu bomo povsem izročili, verovali v njegovo ljubezen, zlasti v trenutkih stiske in križa, ko je naša vera poklicana k rasti in zorenju.

Vsej v našo vero veselje Vstalega.

Spomni nas na resnico: Kdor veruje, ni nikoli sam. Uči nas gledati z Jezusovimi očmi, da bo on luč na naši poti. Naj luč vere v nas nenehno raste, dokler ne pride oni dan brez zatona, Jezus Kristus sam, tvoj Sin, naš Gospod!

(papež Frančišek)

Pesem:

Odpri oči mi,
da vidim te Jezus,
da se te dotaknem in rečem, da tvoj sem.
Ušesa odpri mi za tvojo Besedo,
srce odpri mi, da vzljubim te Jezus.

Božja Beseda:

Iščite Gospoda, dokler se daje najti, kličite ga, dokler je blizu! Krivični naj zapusti svojo pot in hudobni svoje misli. Vrne naj se h Gospodu, da se ga bo usmilil, k našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju.  Kajti moje misli niso vaše misli  in vaše poti niso moje poti, govori Gospod. Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moje poti nad vašimi potmi in moje misli nad vašimi mislimi.  Kajti kakor pride dež in sneg izpod neba in se ne vrača tja, ne da bi napojil zemljo, jo naredil rodovitno in brstečo, dal sejalcu seme in uživalcu kruh, takó bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust: ne vrne se k meni brez uspeha,  temveč bo storila, kar sem hotel, in uspela v tem, za kar sem jo poslal. (Iz 55, 6-11)

Tišina – čas za premišljevanje Božje Besede.

 Molitev: Spremeni me

Svoje ozke meje,
svojo kratkovidnost,
prinašam pred trebe.
Spremeni jih v širino,
Gospod, usmili se me.
Vso mojo nemoč,
kar me tlači in hromi,
prinašam pred tebe.
Spremeni jih v moč,
Gospod, usmili se me.
Svoje izgubljeno zaupanje,
svojo bojazljivost prinašam pred tebe.
Spremeni ju v toplino,
Gospod, usmili se me.
Svoje globoko hrepenenje
po varnem zavetju
prinašam pred tebe.
Spremeni ga v topel dom,
Gospod, usmili se me.

(Eugen Eckert)

Za mir v svetu molimo desetko rožnega venca: ki si ga devica v templju darovala.

Pesem: Stotisoč pozdravov (SG 207)