Duhovno spremljanje

Vsemogočni, večni,
pravični in usmiljeni Bog,
daj nam ubogim,
da bomo zaradi tebe delali,
kar vemo, da hočeš,
in vedno hoteli, kar je tebi všeč;
da bomo notranje očiščeni,
notranje razsvetljeni
in vžgani z ognjem Svetega Duha,
mogli hoditi po stopinjah tvojega ljubljenega Sina,
Našega Gospoda Jezusa Kristusa.

(sv. Frančišek Asiški, Pismo celotnemu redu)

Hrepenenje sv. Frančiška Asiškega, da bi hodil po Kristusovih stopinjah, je tudi danes živo navzoče v mnogih, ki želijo v vsakdanu najti Njega – Pot, Resnico in Življenje. Frančiškovo nenehno iskanje Boga v vsem, kar ga je obdajalo in v vseh, ki jih je srečeval in s katerimi je živel, nam je v navdih pri razbiranju govorice Boga, ki nas vsakega posebej kliče po imenu in vztrajno ponavlja, da smo dragoceni v Njegovih očeh.
Duhovno spremljanje ni odkritje 21. stoletja, ampak korenini v skupnosti Jezusa in njegovih učencev. Še več, sega v samo učlovečenje, ko Bog človeku v Jezusu Kristusu daruje samega sebe in vtisne svetu neizbrisni pečat ljubezni. Od trenutka učlovečenja naprej nam ostaja gotovost, da nismo sami. Bog vstopa v naše življenje po različnih znamenjih, dogodkih, težavah in radostih življenja in po osebah.

Poslanstvo spremljanja imamo v Cerkvi duhovniki, redovniki in laiki. Kdor  je prepoznal Božji klic k spremljanju in nanj tudi odgovarja, je prvi, ki živi oseben odnos z Bogom v svojem. Izkušnja, da je sam spremljan, ga vabi, da ta dar deli z drugimi.

Duhovni spremljevalci spremljance spodbujamo k razbiranju Božje volje in prepoznavanju delovanja Svetega Duha, ki je duhovni voditelj spremljevalca in spremljanca. Vodi nas k Jezusu Kristusu, ki želi, da bi imeli življenje v izobilju.

 

 

Usposabljanje za duhovno spremljanje v Frančiškovem duhu (UOSFD)

Trajanje in datumi srečanj:
Usposabljanje zajema uvodno in sklepno dvodnevno srečanje ter 15 dopoldanskih srečanj.
Uvod: od petka, 20. do sobote, 21. oktobra 2017
15 srečanj, vsak 2. in 4. petek od 8. ure do 13. 15. ure: 10. In 24. november 2017; 8. in 22. december 2017; 12. in 26. januar 2018; 9. in 23. februar 2018; 9. in 23. marec 2018; 13. in 27. april; 11. in 25. maj 2018
Sklep: od petka, 1. do sobote, 2. junija 2018
Kraj in prijava:
Usposabljanje bo potekalo v Antonovem domu na Viču. Uvodno in sklepno srečanje bo v Nazarjah. Prijave sprejema s. Polonca Majcenovič (031 463 164).
Rok prijave: 31. avgust 2017
Srečanja ob petkih:
8.00 sv. maša (kdor želi)
8.30 – 10.30 teoretični del
10.30 – 11.00 odmor z malico
11.00 – 13.00 praktični del
13.15 kosilo
Prispevek: 15 EUR za eno dopoldansko srečanje in 40 EUR za eno dvodnevno srečanje
Usposabljanje je namenjeno Frančiškovim bratom in sestram z večnimi zaobljubami. Po dogovoru s provincialnim predstojnikom oz. predstojnico, se lahko vključijo tudi bratje in sestre pred večnimi zaobljubami. Obvezna je redna navzočnost na vseh srečanjih.
Izvedba:
Usposabljanje bomo izvedli, če bo najmanj 9 prijavljenih udeležencev. Naslednje tovrstno usposabljanje nameravamo izvesti čez pet let. V začetku junija 2017 bomo zainteresiranim sporočili ali usposabljanje bo.
Voditelji:
Usposabljanje bodo izvajali br. Primož Kovač OFMCap, br. Matej Nastran OFMCap, br. Jože Smukavec OFMCap, s. Ivanka Tadina ŠSFKK in s. Polonca Majcenovič ŠSFKK (koordinatorka). Voditelji usposabljanja so člani skupine duhovnih spremljevalcev v Frančiškovem duhu, ki so se usposabljali na usposabljanju v letu 2008/2009 in se od takrat redno usposabljajo in so duhovni spremljevalci v osebnem spremljanju in na duhovnih vajah.
Namen UOSFD:
Usposabljanje je praktičen, eksperimentalen in pastoralno uporaben program za Frančiškove brate in sestre. Osnovan je na prepričanju, da lahko druge spremljamo le na osnovi lastne izkušnje. Pomaga razločiti in razviti umetnost duhovnega spremstva, kot jo odkrivamo v lastni frančiškovski izkušnji. Osnove zakonitosti duhovne poti, ki je zajeta v dialogu »Božji klic – človekov odgovor«, odkrivamo v Frančiškovi izkušnji.
Sestavine:
Program zajema osnovne principe duhovnega življenja iz Frančiškove življenjske izkušnje.
Osnovno usposabljanje vsebuje:
Uvod (medsebojno spoznavanje in osnove)
Izkušnja osebno spremljanih duhovnih vaj
Jedro programa (osnovne značilnosti duhovne rasti, kot jih v Frančiškovem življenju opiše Bonaventura).
V nadaljevanju usposabljanja sledi:
Osebno spremljanje (na duhovnih vajah in v vsakdanjem življenju)
Supervizija
Integracija in ovrednotenje programa
Literatura:
Sveto pismo
Frančiškovi viri: Frančiškovi in Klarini spisi, Tomaž Čelanski (I. II. Življenjepis), Bonaventura (Legenda Major), Legenda treh tovarišev …
Murray Bodo, Pot in sanje
Viri za osebno spremljane duhovne vaje v Frančiškovem duhu, ki jih udeleženci prejmejo na srečanjih
Program:
Prvo dvodnevno srečanje: uvod (zgodovina razvoja osebnega spremljanja, predstavitev usposabljanja, osebna podelitev, pričakovanja, izkušnja molitve in povezovanja občestva)
1. sklop od 1. do 8. srečanja: Hoditi po poti spreobrnjenja (Via purgativa)
2. sklop od 9. do 11. srečanja: Biti učenec (Via ilumminativa)
3. sklop od 12. do 15. srečanja: Občestvo (Via unitiva)
Sklepno dvodnevno srečanje: izkušnja tihote in duhovnega spremljanja

Več o duhovnem spremljanju na: http://www.duhovno-spremljanje.si/spremljanje/