Frančiškovska konferenca Slovenije

 

8. junija 1987 so se v minoritskem samostanu sv. Maksimilijana Kolbeja v Ljubljani zbrali višji predstojniki in predstojnice Frančiškovih redov in ustanovili FRANČIŠKOVSKO KONFERENCO SLOVENIJE.

Frančiškovsko konferenco sestavljajo višji redovni predstojniki in predstojnice vseh Frančiškovih redov in svetnih ustanov v slovenskem prostoru. Ustanove, ki nimajo v Cerkvi na slovenskem svojega predstojnika ali predstojnice, zastopajo namestniki. Člana konferenca sta tudi zastopnika OFS in FRAME.

Namen konference:

S skupnim premišljevanjem in iskanjem pomaga bratom in sestram poglabljati Frančiškovo karizmo.

Skrbi za pristnost Frančiškovega duha.

Organizira začetno in stalno vzgojo v Frančiškovem duhu.

S seminarji in izdajateljsko dejavnostjo pomaga Frančiškovim bratom in sestram kakor vsem ostalim spoznavati bogato zgodovino Frančiškovih redov.

Podpira sleherno prizadevanje za edinost med kristjani, za mir, za dostojanstvo človeka in varovanje okolja.

Pomaga pri širjenju prepoznavnosti OFS IN FRAME v slovenskem prostoru.

Skrbi za izdajanje Frančiškovske literature.

 

Vodstvo konference

br. Vlado Kolenko OFMCap – predsednik
s. Terezija Tomazin ŠSFKK – podpredsednica
s. Hermina Nemšak FBS – tajnica