Mala Frančiškova družina – MFD

Mala Frančiškova družina je ženski svetni inštitut, ki v naročju Cerkve združuje žene, ki jih je Sveti Duh poklical, da v svetu živijo posvetitev Bogu z izpovedovanjem evangeljskih svetov čistosti, uboštva in pokorščine.

Inštitut je papeškega prava, urejen po kanonskih predpisih za svetne ustanove, po lastnih  Konstitucijah in Praktičnih normah ter se navdihuje pri Frančiškovi karizmi.

Nima skupnega življenja in ne lastnih dejavnosti.  Sestre Male Frančiškove družine živijo v običajnih razmerah v svetu in vse resničnosti prežemajo z evangeljskim duhom kot s kvasom.

Prizadevne so v poklicnem delu in v vseh tistih dejavnostih, ki pospešujejo človekovo dostojanstvo in postanejo oznanilo Božjega kraljestva.

Poklicanost, da živijo intimno edinost z Bogom v svetu, sestre gojijo z nenehno molitvijo, ki jo podpira evharistično življenje. Molitve in žrtve darujejo za Cerkev, za svetost duhovnikov in posvečenih, za odrešenje sveta. Živijo torej življenje v svetu in ohranjajo kontemplacijo.

Ime Mala Frančiškova družina izraža značilnosti, ki so lastne inštitutu:

– Mala, hčere moje, ker vas mora ponižnost ohranjati majhne, da boste postale vredne nebeškega kraljestva;

– Družina, ker morate doseči, da bo med vami vladala resnična in pristna sestrska ljubezen;

– Frančiškova, ker ponižnost in sestrska ljubezen, združeni z uboštvom, predstavljata poseben značaj našega serafskega očeta Frančiška.« (p. Irenej)

Inštitut MFD je ustanovil leta 1929 p. Irenej Mazzotti, frančiškan lombardske province, skupaj z Vincencijo Stroppa, učiteljico, in nekaterimi dekleti, članicami Frančiškovega III. reda.

Danes je navzoč v naslednjih državah: Italija, Avstrija, Belgija, Francija, Portugalska, Španija, Brazilija, Malta, Mehika, Gvatemala, Čile, Kenija, Hrvaška in Slovenija. Šteje približno 560 sester.

Ustanova je razdeljena na skupine. Slovenske sestre spadajo v skupino Hrvaška in Slovenija.

Pri duhovni rasti in trajnem izobraževanju pomagajo sestram duhovni asistenti.

Leta 1997 so sestre dobile od očetov frančiškanov v najem prostore v Frančiškovem študentskem domu v Šiški v Ljubljani. V sklopu doma je majhna kapela z Najsvetejšim, srce življenja in poslanstva sester MFD.

 

Matična hiša: “Cenacolo Francescano Maria Assunta” Ome, Brescia, Italia

Sedež skupine Hrvaška in Slovenija: Petra Zrinskog 11, 51000 Rijeka

Sedež skupnosti Ljubljana: Černetova ulica 17,1000 Ljubljana, tel 0590/ 70 621
Svetovalka: s.Cecilija Mavrinac, GSM 031/670-236